XIV. Divizija
Odhodi kulturnih delavcev med partizane od poletja do spetembra 1943 je bil množičen. Med prvimi je odšla iz Ljubljane tako imenovana Kajuha skupina, ki je bila dodeljena XIV. diviziji. Na Bazi 21 se je avgusta 1943 zbrala prva skupina kulturnih delavcev, pesnik Karel Destovnik – Kajuh, plesalka Marta Paulin – Brina, vodja divizijske tehnike in ilustrator - kipar Janez Weiss – Belač, Savo Vrtačnik – Krn, skladatelj divizijske himne Sveto Marolt – Špik in novinar, urednik divizijskega glasila Glas svobode Ladislav Kiauta. K skupini so se kaseje pridružili še masker ljubljanske Opere Lujo Jakel, duhovnik, verski referent pri štabu Jože Lampret, Rusa Tamara in Mihajlo (nadporočnik sovjetske vojske), ki sta na prireditvah pozdravljala gledalce v imenu sovjetskih narodov. Vera Hreščak, Sveto Marolt – Špik, Stanko Modec – Kostja in harmonikar Janez Lavrič so po brigadah vodili pevske zbore in recitacijske vaje. 
Njihova naloga je bila prirejati mitinge po Dolenjskem, Notranjskem, Primorskem in v Beli krajini. Zadnji miting je kulturniška skupina izvedla januarja 1944 v Dubravi in Čazmi na Hrvaškem, med pohodom na Štajersko. Najbolj plodovito obdobje te skupine je v času bivanja na Notranjskem. 
XIV. divizija je bila najmočnejša enota, ki je bila odtlej poslana na Štajersko. Na pot so šli dobro pripravljeni, dobro oboroženi. Prav tedaj je nastopilo ostro zimsko vreme . Njihovo pot po Štajerskem so oteževali nenehni boji in visok sneg. Med pohodom sta pesnik Kajuh in Brina prejela vabilo SNG iz Črnomlja. Tudi tokrat sta ga odklonila. Življenje kulturniške skupine se ni razlikovalo od borcev. Bila je težka ofenziva in padle so prve žrtve med kulturni. Padel je kipar Belač. Pri Ravnah nad Šoštanjem se je morala divizija prebijati skozi več sovražnih obročev. V Topolšici se je kulturniška skupina nastanila na kmetiji Žlebnik, kjer  je bil ustreljen Kajuh in dan prej je v hosti obležal muzikant Špik. Ozdravljenega ustrelijo kot talca v Zagorju ob Savi. Ladislav Kiauta je med ofenzifo zbolel in se zdravil v partizanski bolnišnici. Brina, njej so zmrznile noge in se je zavlekla s tovarišico v kurirski bunker nekje v hosti. Kulturna štirinajsta je bila razbita.
Od poletja do septembra 1943 so kulturni delavci množično odhajali v partizane. Na Bazi 21 se je avgusta 1943 zbrala prva skupina kulturnih delavcev: pesnik Karel Destovnik ‐ Kajuh, plesalka Marta Pavlin ‐ Brina, vodja divizijske tehnike in ilustrator‐kipar Janez Weiss ‐ Belač, Savo Vrtačnik ‐ Krn, skladatelj divizijske himne Sveto Marolt ‐ Špik in novinar, urednik divizijskega glasila Glas svobode Ladislav Kiauta. K skupini so se kasneje pridružili še masker ljubljanske Opere Lujo Jakel, duhovnik, verski referent pri štabu Jože Lampret ter Rusa Tamara in Mihajlo. Njihova naloga je bila prirejati mitinge po Dolenjskem, Notranjskem, Primorskem in v Beli krajini. Med pohodom XIV. divizije na Štajersko sta Kajuh in Brina prejela vabilo, da se pridružita SNG iz Črnomlja, a sta ga odklonila. Življenje kulturniške skupine se ni razlikovalo od borcev in v težki ofenzivi sta padla Belač in Kajuh Špika so ustrelili kot talca, Brini pa so zmrznile noge.

kolona_v_snegu
Partizanska kolona v snegu
Pl1346
Vodja kulturniške skupine pesnik Karel Destovnik – Kajuh nagovarja publiko
Pl1367
XIV. divizija med pohodom na Štajersko
Pl1713
Nekateri člani kulturniške skupine XIV. divizije, med njimi plesalka Marta Paulin – Brina, drugi z desne vodja skupine pesnik Karel Destovnik – Kajuh
Pl1339
Kolona pripadnikov XIV. divizije na pohodu na Štajersko
Pl1347
XIV. divizija na zasneženem pobočju