Ustanovni člani
Vsak od šestnajstih imenovanih članov Slovenskega narodnega gledališča je prejel svoj odlok. Od samega začetka jih je sodelovalo le deset. Dramaturg Mile Klopčič je kmalu po ustanovitvi odšel v štab, Matej Bor se je preselil na skrivnostno bazo 12-23, med borci znano kot »kriplbazo«, kmalu je odšla tudi pevka Anica Čepe, Janeza Jermana, Marijo Kristančič, Smiljana Samca in Rada Simonitija je odnesla ofenziva na jug in od tam čez morje v italijanski Bari, Marta Pavlin - Brina pa je odšla s Kajuhom v XIV. divizijo na Štajersko. Jedro SNG so tako sestavljali ravnatelj Filip Kumbatovič, igralki Vladoša Simčič in Ema Starc ter igralci Lojze Potokar, France Presetnik, Jože Gale in Jože Tiran iz ljubljanske Drame pa pevki Bogdana in Nada Stritar ter pevec Stane Česnik iz ljubljanske Opere.

Vsak od šestnajstih imenovanih članov Slovenskega narodnega gledališča je prejel svoj odlok. Od samega začetka jih je sodelovalo le deset. Dramaturg Mile Klopčič je kmalu po ustanovitvi odšel v štab, Matej Bor se je preselil na skrivnostno bazo 12-23, med borci znano kot »kriplbazo«, kmalu je odšla tudi pevka Anica Čepe, Janeza Jermana, Marijo Kristančič, Smiljana Samca in Rada Simonitija je odnesla ofenziva na jug in od tam čez morje v italijanski Bari, Marta Pavlin – Brina pa je odšla s Kajuhom v XIV. divizijo na Štajersko. Jedro SNG so tako sestavljali ravnatelj Filip Kumbatovič, igralki Vladoša Simčič in Ema Starc ter igralci Lojze Potokar, France Presetnik, Jože Gale in Jože Tiran iz ljubljanske Drame pa pevki Bogdana in Nada Stritar ter pevec Stane Česnik iz ljubljanske Opere.

filip-kumbatovic
Filip Kumbatovič Kalan

(1910-1989), ravnatelj SNG na osvobojenem ozemlju

mile-klopcic
Mile Klopčič

(1905-1984), dramaturg SNG na osvobojenem ozemlju

Stane-Cesnik
Stane Česnik

(1915-1969), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

joze-gale
Jože Gale

(1913-2004), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

janez-jerman
Janez Jerman

(1900-1990), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

Marta-Paulin
Marta Paulin

(1911-2002), ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

matej-bor
Vladimir Pavšič – Matej Bor

(1913-1993), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

lojze-potokar
Lojze Potokar

(1902-1964), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

france-presetnik
France Presetnik

(1913-1997), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

Smiljan-Samec
Smiljan Samec

(1912-1995), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

vladosa-simcic
Vladoša Simčič

(1910-1990), ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

Rado-Simoniti
Rado Simoniti

(1914-1981), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

ema-starc
Ema Starc

(1901-1967), ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

bogdana-stritar
Bogdana Stritar

(1911-1992), ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

nada-strita
Nada Stritar

por. Vidmar (1917-1990), ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

joze-tiran
Jože Tiran

(1920-1965), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju

josip-vidmar
Josip Vidmar

(1895-1992), podpisnik Odloka o ustanovitvi SNG na osvobojenem ozemlju

boris-kidric
Boris Kidrič

(1912-1953), podpisnik Odloka o ustanovitvi SNG na osvobojenem ozemlju

ni-slike
Anica Čepe

ustanovna članica SNG na osvobojenem ozemlju

ni-slike
Mario Kristančič

(1908-1982), ustanovni član SNG na osvobojenem ozemlju