Odrski tečaji

Ivanka Mežan,

Nace Simončič,

Slavka Glavina


o zborovskih, plesnih in pantomimskih predavanjih, o predavateljih na gledališkem tečaju ter o izpitih v okviru gledališkega tečaja

Odlomek iz oddaje Gledališče sredi pušk (Čas, ki živi), režija Helena Koder, produkcija RTV Slovenija 1977

Na osvobojenem ozemlju so do osvoboditve organizirali dva odrska tečaja: v Črnomlju in Semiču. Program je bil sestavljen iz teoretskega (strokovna in politična predavanja) in praktičnega dela (igra, petje, govorne in plesne vaje). Politična predavanja so izvajali Boris Kidrič, Boris Kraigher in Boris Ziherl. Josip Vidmar je govoril o ustroju dramskega besedila, Matej Bor o dramatikovem ustvarjalnem procesu, Ciril Cvetko o glasbi, Mile Klopčič o slovenskem verzu, Branko Simčič o scenografiji, Filip Kalan o zgodovini gledališča, Štefan Suhi je učil balet, Jože Tiran in Jože Gale pa govor, mimiko, igro in recitacijo. Tečajniki so opravljali prave izpite pred komisijo in imeli sklepne nastope pred gledalci. Iz tečaja so izšle tri igralske skupine: igralska skupina IX. korpusa, frontno gledališče VII. korpusa in stalna skupina igralcev na osvobojenem ozemlju.


Film_0210_041
Tečajniki SNG pri pouku baleta na prostem v Črnomlju, julija 1944. Baletne ure je vodil Štefan Suhi.
Film_0170_013
Tečajniki SNG pri pouku baleta pod vodstvom baletnika Štefana Suhega junija 1944 v Črnomlju izvajajo ruski narodni ples.
Film_0170_009
Tečajniki SNG v narodnih nošah pri pouku baleta pri mentorju Štefanu Suhem v Črnomlju junija 1944.
302_002
Urnik Odrskega tečaja za ljudske talente SNG, delovni program za tečaj v Črnomlju med 11. marcem in 12. aprilom 1944.
315-1
Del predavanja Borisa Kidriča na Odrskem tečaju.
306_001
Program sklepnega večera gojencev II. odrskega tečaja SNG, ki vključuje prizore iz Shakespearovega Sna kresne noči v kostumih Filipa Kumbatoviča Kalana.
Na drugem tečaju v Semiču so slušatelji uprizorili tudi prizore iz Sofokleja in Shakespeara. Za nastopajoče v prizorih iz Shakespearove komedije Kar hočete in za nastop rokodelcev v Snu kresne noči se je ohranilo deset kostumskih osnutkov Filipa Kalana. Večina kostumov je bila narejena iz padal.

306a_001
Filip Kalan: Piramuš, Mesečina, kostumski osnutek za prizor rokodelcev iz Sna kresne noči. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_003
Filip Kalan: Stena, Mesečina, kostumski osnutek za prizor rokodelcev iz Sna kresne noči. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_002
Filip Kalan: Lev, Mesečina, kostumski osnutek za prizor rokodelcev iz Sna kresne noči. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_010
Filip Kalan: Tizba, Mesečina, kostumski osnutek za prizor rokodelcev iz Sna kresne noči. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_008
Filip Kalan: Mesečina, kostumski osnutek za prizor rokodelcev iz Sna kresne noči. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_005
Filip Kalan: Malvolio, kostumski osnutek za prizor iz igre Kar hočete. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_007
Filip Kalan: Vitez Tobija, kostumski osnutek za prizor iz igre Kar hočete. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_009
Filip Kalan: Vitez Bledica, kostumski osnutek za prizor iz igre Kar hočete. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_004
Filip Kalan: Hišnik Fabijan, kostumski osnutek za prizor iz igre Kar hočete. Lavirana risba in akvarel, 1944.
306a_006
Filip Kalan: Sobarica Marija, kostumski osnutek za prizor iz igre Kar hočete. Lavirana risba in akvarel, 1944.

Shema načrta za centralno gledališko šolo iz učnega gradiva Filipa Kumbatoviča Kalana za odrski tečaj.